NYA ÖPPETTIDER

Fr.o.m. v 34 minskar jag nu på öppettiderna i Butik & Cafe
och hälsar varmt välkomna

FREDAG KL 11-17 & LÖR-SÖN KL 11-15.